Pronájem kopírovacích a tiskových strojů

Prodej kancelářské techniky

Opravy a servis kancelářské techniky

Prodej nábytku a další služby

Kamenná prodejna

Servis kancelářské techniky

 
V současné dofile1326450866bě máme k dispozici dva odborně vyškolené servisní techniky a další spolupracující osoby v oblasti sítí a ostatní IT.  Telefonicky, nebo elektronicky nahlášené závady a ostatní požadavky našich klientů na
dispečinku jsme schopni vyřídit zpravidla do 24 hodin. V některých případech jsme schopni zareagovat obratem. Veškeré údaje o závadách, servisu a dodaném spotřebním materiálu zpracováváme v našem speciálním servisním programu. Máme tak dokonalý přehled o každém kopírovacím a tiskovém zařízení u našich klientů. Toto nám umožní  některé závady identifikovat po nahlášení již u nás a technik ke klientovi již odjíždí s příslušným náhradním dílem. Ve firemních prostorách máme k dispozici technické zázemí – dílnu, kde se provádějí větší a generální opravy kancelářské techniky, případně testování.
Copyright © 2012 Daniel Šrámek